CLIA: Cruise industrie blijft investeren in groene toekomst

Cruise Lines International Association (CLIA) onderstreept vandaag dat haar cruiserederij leden zich blijvend committeren tot het beschermen van het milieu, waar ook ter wereld. Niet alleen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het essentiële belang van schone zeeën en bestemmingen voor de beleving van de reis.

De cruise industrie vertegenwoordigt een half procent van de wereldwijde maritieme vloot, desalniettemin is zij leider in de maritieme sector in de ontwikkeling en invoering van milieutechnische innovaties en industriebeleid.

Leidende rol

De cruise industrie handelt met grote zorg om te garanderen dat elke nieuwe generatie schepen groener is dan de voorgaande. Cruiserederijen nemen al jaren een leidende rol in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve technologieën om uitstoot te verminderen. Hierbij werken zij continue nauw samen met toeleveranciers en fabrikanten om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en toe te passen.

“De cruise industrie zal zich sterk blijven inzetten om het milieu te beschermen, dat is haar verantwoordelijkheid en in het belang van de gehele cruisebranche,” zegt Marlies Grent, National Director van CLIA Nederland. “Deze verbintenis gaat vaak verder dan de gestelde eisen van het IMO. De cruise industrie werkt ook aan verbeterde oplossingen voor andere milieugerelateerde zaken, zoals verwerking van afval en afvalwater.”

Maatregelen aan boord en aan wal

De installatie van EGCS-systemen (Exhaust Gas Cleaning Systems) in bestaande en nieuwe cruiseschepen is slechts een van de voorbeelden om uitstoot van schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden te verminderen. Een andere maatregel is de ontwikkeling van LNG als brandstof, zowel aan de kade als op zee.

Voorbeelden van maatregelen van cruiserederijen om efficiënt energie gebruik te maximaliseren en emissies te minimaliseren omvatten:

 • Walstroom, waar mogelijk en uitvoerbaar.
 • Efficiënt ontwerp van motoren, inclusief dieselelektrische voortstuwing.
 • Ontwikkeling en implementatie van EGCS-systemen.
 • Laagzwavelige brandstoffen en andere alternatieve brandstoffen, zoals LNG.
 • Geoptimaliseerd energiebeheer.
 • Ecologische scheepsromp-coatings, die kunnen leiden tot wel 5% minder brandstofverbruik.
 • Hergebruik van afvalwarmte en zelfvoorzienende waterzuiveringssystemen aan boord.
 • Geavanceerde verwarmings-, ventilatie en airconditioning systemen.
 • Testen van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind.
 • LED verlichting, dat 80% energie bespaart en 50% minder warmte afstoot.
 • Automatische verlichtings- en airconditioning systemen.
 • Speciale raamcoatings ter bescherming van zonnewarmte
 • Minimalisatie van watergebruik door lage stroomvoorzieningen en vacuum toiletten

IMO

De cruise industrie ondersteunt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) volledig om de impact op het milieu te minimaliseren. CLIA heeft de nieuwe, strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van zwavel emissies, welke van toepassing zijn in de Noordzee en Baltische Zee sinds 2015, altijd principieel en consequent ondersteund. Tevens ondersteunt CLIA de additionele maatregelen ter vermindering van stikstof emissies, die sinds januari van dit jaar van kracht zijn. De omvangrijke en innovatieve maatregelen van de sector ter verbetering van de efficiënte energie, heeft geleid tot substantiële verlaging van alle typen luchtuitstoot.

Miriam

Hi, ik ben Miriam, oprichtster van Cruisereiziger. Meer dan 10 jaar geleden ben ik voor het eerst op een cruiseschip gestapt en sinds die tijd heeft het cruisen mij meer dan 200% te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een geschikte cruise te vinden is. Ik help je graag daarbij!

Vond je dit een handig artikel?
Je kunt ons gemakkelijk ondersteunen door via deze links producten te kopen: Bol.com of Coolblue of zoek een leuk cadeautje uit in onze eigen webwinkel.

Alvast hartelijk dank voor je steun! Zo kunnen wij deze site met veel passie blijven vormgeven :-)